Dostęp do serwera akson.sgh.waw.pl


Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sieci uczelnianej oraz wprowadzony stopień alarmowy BRAVO CRP dostęp do serwera akson.sgh.waw.pl został ograniczony:

1. bezpośredni dostęp jest mozliwy z sieci lokalnej

2. dostęp zdalny jest możliwy przez VPN: brama.sgh.waw.pl


VPN - instrukcja korzystania