Z serwera akson korzystają pracownicy i studenci SGH, m.in. przechowywane są na nim strony domowe organizacji i użytkowników.
Zapraszamy: