Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

14:36 pm, Saturday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl