Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

22:04 pm, Friday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl