Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

22:57 pm, Wednesday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl