Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

15:20 pm, Sunday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl