Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

01:34 am, Thursday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl