Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

06:20 am, Monday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl