Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

19:40 pm, Tuesday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl