Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

13:04 pm, Wednesday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl