Wstęp do Informatyki Gospodarczej


Komunikaty:


Zajęcia wirtualne:

05:01 am, Saturday
mój adres e-mail: dariusz.nojszewski w domenie sgh.waw.pl