FINANSE PUBLICZNE

Literatura podstawowa
  •  Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin 2015.
  •  System finansowy w Polsce, tom 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B.Woźniak, WN PWN 2008.

    Literatura uzupełniajaca:

  •  A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, wyd. 3, PWE 2014.
  •  S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN 2013.

    MATERIAŁY POMOCNICZE