FINANSE PUBLICZNE

Literatura podstawowa
 •  System finansowy w Polsce, tom 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B.Woźniak, WN PWN 2008.
 •  S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN 2013.
 •  A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, wyd. 3, PWE 2014.

  MATERIAŁY POMOCNICZE


 •   Materiały - część pierwsza     12MB
 •   Materiały - część druga  
 •   Materiały - część trzecia  
 •   Materiały - część czwarta    14MB
 •   Materiały - część piąta    11MB
 • WYNIKI

  Tabela ocen