PUBLIKACJE

Publikacje w czasopismach

Rozdziały w książkach

Tymicki, Krzysztof (2006) When do kinsmen really help? Examination of the cohort and parity specific kin effects on fertility behavior. Case of the Bejsce parish register reconstitution study, 18th-20th centuries, Poland. Zaakceptowane do publikacji w Tommy Bengston, Paul-Andre Roshental (red.) “The New History of Kinship. Proceedings of the seminar on new history of kinship Paris IUSSP, INED October 2004” Springer Press. pobierz PDF

Prezentacje konferencyjne

Rozprawy i prace